Tehnici moderne de radioterapie externa

De-a lungul timpului radioterapia a fost supusă unui proces continuu de modernizare pentru a realiza cât mai eficient scopul propus: administrarea cât mai precisă a unei doze de iradiere în volumul ţintă (tumora) cu limitarea relativă a iradierii ţesuturilor sănătoase din jur. Iradierea ţesuturilor normale este responsabilă de apariţia efectelor secundare ale radioterapiei. Eforturile de îmbunătăţire tehnologică au avut în vedere în principal acest aspect: creşterea eficienţei radioterapiei prin administrarea cât mai exactă şi mai adaptată pacientului a dozei terapeutice, cu protejarea organelor sănătoase.

Perfecţionarea tehnicilor de iradiere s-a realizat prin îmbunătăţirea echipamentelor (aparatelor). În prezent acestea:

  • utilizează fascicule de diferite tipuri: fotoni, electroni, protoni etc;
  • sunt dotate cu colimatoare multilamelare pentru adaptarea formei fasciculului la forma volumului tumoral tratat;
  • îmbunătăţirea hardware şi software; a dus la scăderea timpului necesar planificării tratamentului şi la folosirea unor algoritme de calcul din ce în ce mai sofisticate şi mai precise;
  • apariţia şi perfecţionarea aparatelor care folosesc alte tipuri de fascicule, exceptându-le pe cele de fotoni.