Cine recomandă chimioterapia

Atât chimioterapia cât şi alte tratamente medicamentoase (imunoterapia, hormonoterapia, terapiile ţintite, tratamentul cu bisfosfonaţi) sunt recomandate şi se efectuează la indicaţia specialistului oncolog medical, care colaborează cu restul membrilor echipei multidisciplinare pentru stabilirea planului general de tratament, cu toate etapele sale, cu tipurile de tratament ce vor fi utilizate.