Această secțiune cuprinde informații despre asigurările sociale de sănătate, unde sunt descrise drepturile și obligațiile asiguraților din cadrul acestui sistem. De asemenea, sunt prezente și date despre legislația referitoare la serviciile care nu sunt decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Un alt subcapitol important se referă la Programul Național de Oncologie, care cuprinde trei subprograme.

Primul îl reprezintă subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice.
Al doilea subprogram constă în monitorizarea evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT.
Apoi urmează subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare.