Radioterapie ghidata imagistic – Tehnici moderne de Radioterapie

Radioterapie ghidata imagistic – IGRT – Image Guided Radiation Therapy, poate fi definită simplu ca metoda de iradiere care presupune folosirea frecventă de imagini radiologice ale pacientului în cursul radioterapiei pentru a creşte precizia tratamentului. În cazul folosirii IGRT, în timpul tratamentului se obţin imagini CT care permit identificarea modificărilor de poziţie sau dimensiuni ale tumorii. În acest mod se pot corecta poziţia pacientului sau distribuţia dozei, ajustările crescând acurateţea tratamentului şi reducând iradierea ţesuturilor sănătoase.

Un echipament imagistic este ataşat acceleratorului liniar. Acesta oferă imagini ale pacientului pe masa de tratament înainte de începerea administrării fiecărei şedinţe de terapie. Imaginile se compară cu cele iniţiale, obţinute la simularea CT şi pe baza cărora s-a făcut planificarea radioterapiei. În acest fel se poate verifica poziţia sau mărimea tumorii tratate şi se pot compara datele cu cele iniţiale. Practic, în cazul IGRT, poziţionarea pacientului şi ajustările necesare înaintea fiecărei şedinţe de iradiere se fac pe baza imagisticii asociate, înlocuind poziţionarea bazată doar pe sistemele de laser şi marcajele (puncte de tatuaj) de pe tegumentul pacientului. Evident, acest lucru creşte acurateţea şi siguranţa tratamentului deoarece:

  • există siguranţa că zona tumorală este iradiată aşa cum a fost planificat; în acest fel creşte şansa de a distruge tumora în întregime, se elimină posibilitatea ca părţi periferice ale tumorii să fie iradiate mai puţin decât era stabilit;
  • se verifică menţinerea ţesuturilor sănătoase protejate în afară volumului iradiat cu doză mare, terapeutică; în acest fel scad efectele

Important: IGRT ţine cont de mişcarea tumorii, încercând să se asigure că aceasta se afla în aceeaşi poziţie, cea planificată, la fiecare şedinţă.