PLANUL DE TRATAMENT IN RADIOTERAPIE

Simularea CT

Echipa care se va ocupa de pacient este formată din medic radioterapeut, fizician medical, asistent/tehnician de radioterapie. În această etapă se vor obţine imagini computer tomografice ale zonei care urmează a fi tratată, imagini care vor fi ulterior transferate în sistemul de plan de tratament pentru planificarea iradierii. Se foloseşte, în cele mai multe cazuri, un computer tomograf similar celui folosit în diagnostic. Pentru echipamentele moderne capacitatea „multislice” este un avantaj:

 • scade timpul de achiziţie a imaginilor (pacientul stă cât mai puţin pe masa tomografului);
 • reduce artefactele date de mişcările pacientului, inclusiv mişcările respiratorii;
 • permite obţinerea de secţiuni cât mai subţiri, ceea ce va asigura o prelucrare superioară în cadrul pregătirii planului de tratament;

Pacientul va sta culcat pe masa aparatului, va fi poziţionat conform protocolului de iradiere pentru tipul de cancer tratat. Această poziţie este identică cu cea pe care pacientul o va avea în timpul radioterapiei, pe masa acceleratorului liniar. Pentru a uşura păstrarea poziţiei sunt folosite anumite sisteme de imobilizare moderne, combinaţii de dispozitive (fixe sau deformabile, adaptabile fiecărui pacient) ce permit fixarea capului, a braţelor, a picioarelor. Există măşti din materiale plastice speciale pentru fixarea capului, planuri înclinate pe care pacientul stă culcat, saltele speciale care iau forma corpului pacientului etc – se folosesc în funcţie de zona iradiată.
Stabilirea modului personalizat în care se va realiza poziţionarea pacientului pe masa de tratament va permite reproducerea ei zilnică pe întreaga perioadă a iradierii, crescând siguranţa administrării terapiei.
Pe tegumentul pacientului se vor marca anumite repere prin tatuarea unor puncte. Este important ca pacientul să păstreze vizibile aceste semne pe toată durata tratamentului (se va evita spălarea zonei în primele 24 ore după tatuare).

Conturajul volumelor tumorale şi al organelor critice sănătoase

Este etapa în care, folosind imaginile obţinute la simularea CT, medicul radioterapeut identifică şi conturează tumora, extensiile acesteia, precum şi organele sănătoase din regiunea anatomică ce va fi tratată. Conturajul volumelor se face cu ajutorul unui sistem complex computerizat denumit sistem de plan tratament. Acesta permite, de fapt, desfăşurarea mai multor etape ale pregătirii iradierii:

 • înregistrarea imaginilor computer tomografice obţinute la simulare;
 • conturarea organelor sănătoase şi a tumorii;
 • calculul dozimetric;
 • evaluarea planului de tratament;
 • stocarea şi transmiterea datelor între echipamentele folosite (simulator CT, accelerator liniar);
 • verificarea tratamentului;

Unele sisteme de plan de tratament permit fuziuni ale imaginilor CT cu alte tipuri de imagini (de exemplu PET/CT), ceea ce creşte precizia identificării volumelor ţintă pentru radioterapie. La finalul acestei etape (care durează, în general, câteva ore) se vor transfera informaţiile către sistemul de plan de tratament, pentru a fi evaluate şi vor fi prelucrate de fizician.

Planul de tratament computerizat, dozimetria, optimizarea şi verificarea

Este o etapă complexă în care un fizician (specializat în fizică medicală) va analiza imaginile prelucrate de medicul radioterapeut şi va elabora, folosind un sistem computerizat de plan tratament, modalitatea practică prin care iradierea va fi administrată pacientului.
În elaborarea planului vor fi urmărite două aspecte importante:

 • doza de iradiere să fie administrată, conform indicaţiei medicului, cât mai precis, în funcţie de mărimea, poziţia, prelungirile tumorii;
 • organele critice sensibile la iradiere să fie protejate cât mai bine, chiar dacă se află în imediata vecinătate a tumorii;

Este o etapă laborioasă, consumatoare de timp. Se va alege varianta optimă de tratament, care va fi aprobată de către medicul radioterapeut. La finalul acestei etape toate informaţiile legate de administrarea practică a iradierii vor fi gata pentru a fi transferate către echipamentul de iradiere (acceleratorul liniar).
Înainte ca pacientul să fie tratat trebuie verificată soluţia de tratament oferită de software-ul computerizat. Se va iradia iniţial, confrom planului, o „fantomă” (un dispozitiv cu detectori pentru radiaţie ionizantă care se va plasa, în locul pacientului, pe masa acceleratorului) şi cu ajutorul unui program special se va compara ce s-a calculat cu ce s-a măsurat direct în sala de tratament. După aceasta verificare, dacă nu se găsesc erori, pacientul va putea începe tratamentul.
Important: Pacienţii trebuie să ştie că între momentul simulării CT şi debutul iradierii va exista o perioadă de timp, necesară elaborării şi optimizării planului de tratament de către echipa medic-fizician.

Tratamentul propriu-zis

Pacientul va fi condus în sala de iradiere de către personalul care va efectua tratamentul. Poziţionarea pe masa de iradiere a acceleratorului liniar se face conform simulării, adică pacientul va fi aşezat şi va avea aceleaşi mijloace de fixare ca şi la simularea CT. Poziţionarea poate dura câteva minute. Cu ajutorul mijloacelor de fixare şi contenţie pacientul va încerca să menţină neschimbată poziţia până la terminarea şedinţei de radioterapie.
După terminarea poziţionării pe masa aparatului, până la debutul administrării iradierii propriu-zise, se vor face verificări care identifică erorile de pozitionare şi le corectează. În acest mod, iradierea se administrează conform planului de tratament (asigurarea şi controlul calităţii tratamentului). Uneori, timpul necesar poziţionării pacientului şi verificărilor este mai mare decât cel al iradierii.
În timpul terapiei, pacientul va rămâne singur în camera de tratament. Tehnicianul (asistentul) de radioterapie îl va urmări prin intermediul unei camere video şi va putea comunica cu el prin intermediul unui interfon. Întreaga şedinţă de iradiere durează câteva minute sau zeci de minute, în funcţie de tehnica folosită. De obicei iradierea se face prin mai multe fascicule, ceea ce înseamnă că în timpul unei şedinţe de tratament capul aparatului se va deplasa în jurul pacientului.
La sfârşitul şedinţei de iradiere pacientul va fi condus în afara sălii de tratament. Iradierea se administrează în fracţiuni zilnice, 5 zile pe săptămână (cu pauză sâmbătă şi duminică). Este posibil să existe şi 2 fracţiuni (şedinţe de tratament) într-o zi sau mai puţin de 5 fracţiuni într-o săptămână.

Important: Toate etapele de verificare şi control, foarte importante în radioterapia modernă, cresc timpul în care pacientul rămâne pe masa de iradiere, în poziţia de tratament.