TOMO-TERAPIA – TEHNICI MODERNE DE RADIOTERAPIE

Tomo-terapia foloseşte un echipament hibrid IGRT, o combinaţie între un accelerator liniar şi un computer tomograf. Partea din echipament care produce fasciculul de radiaţie (folosit atât pentru obţinerea de imagini cât şi pentru tratament) se rotește complet în jurul pacientului, în acelaşi mod în care o face un CT folosit pentru diagnostic.
Elementele care fac din tomoterapie o tehnică foarte atractivă în prezent sunt:

  • este un aparat care combină un echipament de terapie cu un computer tomograf; ca urmare, se foloseşte un singur aparat, ceea ce este avantajos din punct de vedere al spaţiului necesar în clinica de radioterapie;
  • permite ajustarea zilnică a tratamentului, dacă apar modificări anatomice în timpul iradierii;
  • permite tratarea mai multor leziuni, aflate în regiuni anatomice diferite, în cadrul aceleiaşi şedinţe de tratament (de exemplu, se tratează în acelaşi timp o tumoră pulmonară şi o metastază osoasă unică).

În general, o şedinţă de tomoterapie durează între 10 şi 30 minute din momentul intrării pacientului în sala de iradiere până la părăsirea acesteia. Aceasta include poziţionarea pe masă, şedinţa zilnică de tomografie computerizată de verificare şi iradierea propriu-zisă.