Inhibitori de histon-dezacetilaza

  • Vorinostat – ZOLINZA®: pacienţi cu limfoame cutanate cu celula T, rezistente sau în progresie sub alte linii terapeutice (cel  puţin  două)
  • Romidepsine – ISTODAX®: tratamentul  pacienţilor cu limfoame cutanate cu celule rezistente la alte linii terapeutice