Echipa multidisciplinară

Echipa multidisciplinară. Întreaga echipă multidisciplinară este conştientă de importanţa respectării dozelor în tratamentele anticanceroase, dar numai existenţa Farmacistului Clinician şi a farmaciei clinice într-un spital în care se tratează pacienţi oncologici garantează un standard de calitate în concordanţă cu principiile actuale de individualizare a terapiilor.

Farmacia clinică este o ramură a specialităţilor farmaceutice care a apărut datorită progreselor din domeniul terapiei medicamentoase, dar şi ca rezultat al implementării conceptului de echipă multidisciplinară în practica medicală curentă.
Dozarea individuală a medicamentelor perfuzabile se referă nu numai la substanţa activă ci şi la diluţiile care se fac pentru fiecare pacient în parte, prin dialogul permanent dintre farmacist şi medicul curant, pentru a preveni eventualele incidente legate de comorbidităţi sau interacţiuni medicamentoase nedorite.

Farmacistul Clinician urmăreşte acurateţea dozării medicamentelor (pe kg/corp sau suprafaţa corporală) eliminându-se astfel aproximările nedorite care se întâmplă (din motive tehnice) la prepararea în secţie de către asistentele de salon, acolo unde nu există farmacie clinică.
Spaţiul destinat preparării medicamentelor oncologice specifice este separat de restul farmaciei de spital şi în el are acces numai personalul de specialitate, dedicat acestei operaţiuni.

Prepararea se face sub hota biologică sterilă, cu ventilaţie controlată, care ajută la:

  • protecţia operatorului;
  • protecţia preparatului pentru administrare parenterală;

Farmacistul este echipat corespunzător cu echipament de unică folosinţă, steril, prin care se asigură atât protecţia sa cât şi prepararea în condiţii de asepsie a soluţiilor perfuzabile chimioterapice şi a agenţilor biologici ţintiţi. Pachetul steril cuprinde: halat, mască de protecţie, ochelari de protecţie, mănuşi sterile, protectori pentru pantofi, covoraş steril, lavete sterile, pungi opace pentru transport şi protecţie a substanţelor şi produselor biologice împotriva luminii şi a razelor UV. Dispozitivele utilizate la reconstituirea soluţiilor şi prepararea diluţiilor pentru administrare sunt dispozitive speciale, de unică folosinţă, sterile (tip Ecoflac Mix sau Minispike).
Acestea au rolul atât de a asigura sterilitatea şi etanşeitatea în cazul aspirării şi a transferului de soluţii din flaconul original în flaconul cu soluţie perfuzabilă, cât şi de a preveni eventualele incidente care pot apărea în timpul preparării. Dispozitivele sunt prevăzute cu filtre de particule şi antibacteriene, egalizatori de presiune. Utilizarea acestor dispozitive are ca scop reducerea costurilor şi a impactului asupra mediului înconjurător.

Înainte de prepararea soluţiilor perfuzabile Farmacistul Clinician verifică dozele şi schemele terapeutice prescrise de către medicul oncolog şi trece în Registrul de preparare a medicamentelor specifice datele referitoare la numele preparatului, dată, nume/prenume pacient, secţia/departamentul, medic prescriptor, denumirea şi dozele medicamentelor preparate, persoană care le prepară şi cea care le verifică. Medicamentele sunt depozitate până în momentul utilizării în spaţii dedicate păstrării medicamentelor, respectându-se condiţiile de păstrare specifice fiecăruia, conform indicaţiilor din prospect. În permanenţă se monitorizează condiţiile de temperatură şi umiditate astfel încât să nu fie afectată calitatea medicamentelor.

Fiecare soluţie perfuzabilă se prepară conform indicaţiilor din prospect, iar după preparare fiecare flacon este etichetat corespunzător astfel încât informaţiile cu privire la datele de identificare ale pacientului, denumirea/doza medicamentului precum şi condiţiile de păstrare să fie la îndemână personalului medical din secţia/departamentul unde se află internat pacientul. Soluţiile perfuzabile sunt trimise din farmacie direct către secţie/departament cu un lift special, utilizat exclusiv pentru transportul medicamentelor. Ajunsă pe secţie/departament, medicaţia este preluată de către asistentul medical care îngrijeşte pacientul, care la rândul lui verifică din nou dacă datele inscripţionate pe etichetă preparatului sunt în concordanţă cu cele prescrise de către medic în foaia de observaţie şi pe condica de prescripţii medicale. De asemenea, la patul pacientului se mai controlează o dată datele de identificare ale acestuia. Dacă sunt conforme cu cele de pe eticheta soluţiei de perfuzie, atunci se trece la administrarea tratamentului.

Avantajele preparării soluţiilor perfuzabile în farmacia clinică sunt: evitarea eventualelor erori atât la prescriere cât şi la prepararea pe secţie a acestora, diminuarea riscului de contaminare şi de inactivare a substanţelor active, protecţia pacientului şi a personalului medical de contaminări accidentale şi, de asemenea, protecţia mediului înconjurător.
În ultimii ani, informaţiile medicale apar într-un volum impresionant, iar multitudinea terapiilor utilizate în tratamentul bolilor maligne a dus la supraspecializarea membrilor echipei multidisciplinare, astfel încât pacientul să beneficieze nu numai de terapii personalizate, dar şi de specialişti dedicaţi diagnosticării şi terapiei unui anumit tip de cancer. Farmacistul Clinician este cel care, prin expertiza sa, reprezintă un partener indispensabil al medicului oncolog curant în prescrierea şi utilizarea acestor medicamente în scopul maximizării beneficiului clinic pentru fiecare pacient.

Nu trebuie uitat nici faptul că în zilele noastre în fiecare centru cu specific oncologic se derulează studii clinice cu medicamente în diverse faze de cercetare. În aceste condiţii creşte importanţa Farmacistului Clinician în cadrul echipei multidisciplinare, acesta fiind cel care furnizează toate datele de farmacocinetică şi farmacodinamică ale medicamentului, ajutând medicul investigator la înţelegerea mecanismului de acţiune, a posibilelor toxicităţi, în scopul optimizării îngrijirilor medicale pe care le oferă pacienţilor înrolaţi în respectivele studii.
Farmacistul Clinician are un rol special în cadrul acestei echipe, mai ales în prezent, când schemele de tratament sunt subiecte de revizuire constantă în funcţie de apariţia efervescentă de noi molecule, care printr-o cercetare ştiinţifică laborioasă ajung din laborator la patul pacientului. Parteneriatul Oncolog/Farmacist Clinician face ca primul să se concentreze mai bine pe eradicarea bolii, iar celălalt să asigure prepararea medicamentelor specifice, respectând cu maximă fidelitate dozele prescrise, controlând eventualele interacţiuni şi asigurând manipularea acestora în condiţii de asepsie de la dizolvare şi până la etichetarea soluţiei perfuzabile şi trimiterea ei spre administrare la pacient.

În contextul apartenenţei sale la echipa multidisciplinară, Farmacistul Clinician este implicat, ca şi restul membrilor echipei, în procesul de educaţie pentru sănătate a pacienţilor. Explicaţiile privind utilizarea corectă şi în condiţii de siguranţă a medicamentelor, posibilele reacţii adverse, sunt informaţii pe care pacienţii le pot primi de la farmacistul clinician. Existenţa Farmacistului Clinician într-un spital cu secţie/departament de Oncologie medicală face posibilă cea mai corectă individualizare a dozelor. Prepararea în farmacie, într-un spaţiu dedicat, a medicamentelor citostatice şi/sau a agenţilor biologici ţintiţi reduce riscul erorilor ce pot apare în cazul preparării în secţie a acestora, prin reducerea riscului contaminării şi prin evitarea riscului inactivării prin păstrare.