Cursuri de nutriție oncologică la Sfântul Pantelimon

/, Stiri medicale/Cursuri de nutriție oncologică la Sfântul Pantelimon

Imoprtanța dietei în vindecarea cancerului
Cursuri de nutriție oncologică la Sfântul Pantelimon

Spitalul de Sfântul Pantelimon implementează proiectul „Program de formare a personalului medical în domeniul nutriției clinice în scopul reducerii morbidității pacientului oncologic”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European.

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, în domeniul prioritar de sănătate “Cancer”. Acesta este un program de formare specifică în domeniul utilizării nutriției clinice, în scopul reducerii morbidității pacientului oncologic.

Astfel, la Sfântul Pantelimon vor fi “școliți” 600 de profesioniști din domeniul medical cărora li se va asigura un nivel înalt de calitate al formării, prin actualizarea programelor existente și prin participarea la schimburi de experiență/schimburi de bune practici, în domeniile prioritare de sănătate, pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii durabile și de înalta calitate în domeniul asistenței medicale.

Prin proiect, 220 de medici specialiști și 380 de asistenți medicali din domeniu, vor participa la cursuri de educație medicală continuă, teoretice și practice, cursuri care vor fi acreditate.

De asemenea, 60 de persoane din grupul țintă, vor participa la activități de schimb de bune practici și schimburi de experiență în state membre ale Uniunii Europene, concretizate în cursuri și workshopuri la congresele internaționale, în domeniul nutriției clinice la pacientul oncologic.

Mai multe informații puteți obține la adresa email: proiectnutritiepantelimon@gmail.com

(Oncopedia.ro)

2018-02-08T07:40:23+00:00