Pacienții care au nevoie de tratament oncologic ori transplant în străinătate primesc sumele integral de la statul român. Pe 26 iunie 2018 fost publicat in Monitorul Oficial ordinul prin care ministrul sănătații dispune schimbarea legii în ce privește trimiterea în străinătate a pacienților români care au nevoie de ajutor înternațional, chiar dacă avem și noi acasă respectivele specialități. Noua lege modificată de Sorina Pintea permite ca pacienții care au nevoie de transplant, de operații oncologice, de tratament de susținere, de sprijin financiar pentru aparținătorii care au copii-pacienți (pâna la 18 ani) ce trebuie tratați în străinatate, să beneficieze de decontarea totală a cheltuielilor prin Ministerul Sănătății, ceea ce era aproape imposibil până acum, cu câteva excepții.

Doar un exemplu: legea anterioară permitea unui părinte să plece cu copilul lui la tratament oncologic pe banii statului doar dacă pruncul avea sub 6 ani. Dacă micuțul avea 6 ani și o zi, părinții să se descurce, așa era legea. Acum decontează părinților care își însoțesc copiii la tratament până la vărsta de 18 a copilului bolnav. Acest text a fost preluat din www.paularusu.ro.

  1. Pot beneficia de finanţarea tratamentului în străinătate şi bolnavii care necesită efectuarea de transplant de organe, țesuturi sau cellule de origine umană și care prezintă și patologii asociate ce nu permit efectuarea intervenției în centrele acreditate din România.

Legea anterioară spunea că dacă avem centre acreditate în România, operațiile în străinătate nu mai pot fi decontate de statul român.

  1. Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscrişi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale, respectiv asistenţa medicală primară, de specialitate şi care au fost spitalizaţi în unităţi sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională şi tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită. Fac excepție sugarii cu vârsta 0-1 an pentru care se poate întocmi dosarul imediat după diagnosticarea afecțiunii într-o unitate sanitară din cadrul unui centru universitar, fără a mai fi necesară parcurgerea tuturor acestor etape.

Legea anterioară îi băga în acceași oală inclusiv pe nou-născuți. În cazul unui bebeluș născut cu malformație cardiacă care nu poate fi operat la timp în România, copilașul poate muri în prima lună de viață. România are capacitatea fizică de a opera numai jumătate dintre acești copii născuți cu malformații la inimă.

  1. Se pot acoperi și costurile tratamentului cu medicamente prescrise în urma efectuării unui transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umane în străinătate, cu aprobarea Ministerului Sănătății, care nu pot fi asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, conform recomandării medicului care a cooordonat tratamentul în străinătate precum și a medicului curant din România.

Până acum nu se deconta nici un leu pentru aceste proceduri făcute în străinătate.

  1. În cazul în care clinica din străinătate solicită prezentarea la control a pacienţilor care au efectuat tratament în străinătate, de mai multe ori în cursul unui an calendaristic, comisia Ministerului Sănătății aprobă finanțarea pe baza următoarelor documente: procesul-verbal medical pentru trimitere la tratament medical în străinătate întocmit de către comisia teritorială de specialitate, eliberat pentru primul control efectuat în cursul unui an calendaristic, referatul medical întocmit de către medicul curant al pacientului pentru fiecare control ce urmează a fi efectuat, conform programării și oferta de cost a controlului medical transmis de clinica din străinătate.

Legea anterioară permitea efectuarea controlului post-intervențional la clinica din străinătate numai dacă medicul curant din țară făcea eveluarea tratamentului și își dădea acordul pentru controlul medicului din străinătate care a efectuata intervenția.

  1. În cazuri excepţionale impuse de natura şi gravitatea bolii, precum şi pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însoţitor, costurile deplasării şi cazării urmând să fie suportate de aceştia, cu excepţia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, situaţie în care direcţia de sănătate publică va deconta şi costurile deplasării și cazării pentru un însoţitor.

Legea anterioară deconta numai deplasarea părinților care aveau copii-pacienți de până la 6 ani. Dacă micuții bolnavi aveau 6 ani și o zi statul nu mai deconta suma de deplasare a părinților, vă amintiși cazul Magda Vasilu? Toți ceilalți aparținători trebuia să își plătească cele necasare dacă voiau să însoțească un pacient.

  1. Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate “Urgenţă medical” sau pentru bolnavii solicitați de clinica din străinătate la controlul periodic, criteriile suplimentare nu se aplică.

Legea anterioară cerea ca pacienții operați sau transplantați în străinătate să depună documente suplimentare la fiecare control.

  1. În cazul în care numărul clinicilor unde poate fi efectuat tratamentul este limitat iar comisia de specialitate teritorială recomandă o singură clinică în procesul-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, va fi acceptată o singură ofertă de tratament de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății, dacă se motivează de către comisia teritorială de specialitate alegerea făcută.

Legea anterioară cerea obligatoriu oferta din partea a două clinici din străinătate, un fel de licitație pentru pacient.

  1. Echivalentul în lei al sumei se asigură de Ministerul Sănătăţii în limita bugetului aprobat anual şi trimestrial cu această destinaţie şi se utilizează pentru acoperirea costurilor: tratamentului medico-chirurgical, tratamentului intervențional, tratamentului radioterapic, spitalizării și transportului pentru bolnav, precum şi și a transportului pentru un însoţitor, dacă pacienții au vârstă cuprinsă între 0 și 18 ani, sumele aferente fiind transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului. Dispoziţia bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de credite.

Pentru că legea precedentă nu specifica anume, pacienților le erau decontate numai părți din tratament, fie medicamente făra radioterapie, fie radioterapie fără tratament.

 

Citiți aici integral: Ordinul nr. 814/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate:

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dmobvgi3q/ordinul-nr-814-2018-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-nr-50-2004-privind-metodologia-de-trimitere-a-unor-categorii-de-bolnavi-pentru-tratament-in-strainatate